MATIČNA TVRTKA

VICTORY MARINE d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i popravak brodova, turizam i turističke agencija
MBS: 040312722, OIB: 16773172388, Pula, Kandlerova 8, Croatia
Director: Nenad Dević / OIB 24144302793
Mobitel: +385 91 563 0493
Povjerenik: Emil Žunec / OIB: 28705788474
Telefon: +385 52 384 511 / Mobitel: +385 99 325 6325
Ovlašteni član uprave

TVRTKA PODRUŽNICA

VICTORY ORGANICS d.o.o.
(prijašnji VICTORY MINERALS d.o.o.)

Osnivački zapisi, 3. listopada 2018. u Puli, Kandlerova 8, Hrvatska
Društvo s ograničenom odgovornošću za građevinske radove

Direktor: Peter Czwalina / OIB 51417875664
Lipovac 1, Nehaj, 31 208 Petrijevci, Hrvatska
Telefon +385 52 384 511 / Mobitel +385 99 4664 888 / E-mail: info@victory-marine.hr

MBS 130087552 OIB 77001013446